SEKTÖR TURİZM

Adres
: ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN MAH. ŞAİR AHMET KUTSİ TECER CAD. NO:6/6 GÜNGÖREN İSTANBUL

Telefon
: 0212 5561643

E-posta
: info@gulantur.com

Web
: www.gulantur.comPDF Turi̇zm Sektörü

…devam etmiş, sektör 2010-2015 döneminde yıllık ortalama %4,9'luk bir büyüme hızı yakalamıştır. Turizm Sektörünün Türkiye Ekonomisine Katkısı (%). Sektörün GSYH'ye Doğrudan Katkısı.

https://ekonomi.isbank.com.tr/userfiles/pdf/sr201606_turizmsektoru.pdf


PDF Turi̇zm Sektörü

Sektörel uyum eğitimleri turizm sektörü: fırsatlar ve zorluklar. Türkiye'de, AB'de ve dünyada sektördeki fırsatlar konusunda sektör yetkilerinin farkındalığını artırmaktır.

http://isciveisverenuyumu.com/uploads/p/98/Turizm%20Sektoru.pdf


Turizm Sektörü – Ekşi Sözlük

…nedeni ile hakettigi yere gelememis ve kolay kolay da gelemeyecek olan bahtsız sektor. ülke ekonomisinin en hassas sektörüdür turizm. binbir dil döker, turistleri memleketin güzellikleriyle…

https://eksisozluk.com/?q=turizm+sekt%C3%B6r%C3%BC


Turizmin Sektörünün Gelişimi ve İstihdam

Bu sorunun çözümünde de turizm sektörünün önemli etkilere sahip olduğu bir gerçektir. Bu gücünü ise emek-yoğun hizmet üreten bir sektör olmasında almaktadır.

http://dergipark.gov.tr/download/article-file/213959


Turizm – Sektöre Bakış – Turizm… – İŞ'TE KOBİ – KOBİ'lerin Sitesi

Yapılan araştırmalara göre turizm tesisleri, yatırım ve yenilemeye yılda 2,5 milyar dolar ayırıyor. Sektör 2023'e kadar ise 63 milyon turiste, 86 milyar dolar gelire ulaşmayı hedefliyor.

http://www.istekobi.com.tr/sektorler/turizm-s2/sektore-bakis.aspx


Turizmin Sektörel Özellikleri | Forum

Turizm sektörü, birbirinden farklı çok sayıda üretim biriminin bir araya gelebildiği bir sektördür. Bu özelliğinden ötürü de turizm, giderek daha fazla dikkat çeken bir sektör görünümü kazanmaktadır.

https://www.msxlabs.org/forum/turizm/81458-turizmin-sektorel-ozellikleri.html


Turizm Sektörü | Özel Sektörün Sitesi

TURİZM SEKTÖRÜ. Tem 30 2016. admin. Sektör Rehberi. / 0 Comment. Başka bir deyişle turizm ziyaret edilen ülke ve bölgenin ekonomisine büyük bir parasal katkı sağlar.

http://sektorozel.com/turizm-sektoru/


DOC Türk Turizm Sektörü

Turizm sektörü, her turistin isteklerini karşılayabilmek için çeşitli turizm türlerinde hizmet sunumu gerektirmektedir. Bunun yanı sıra, sektör, yüksek miktarda sabit sermayeli yatırım gerektirmektedir.

http://www.turizmdebusabah.com/images/0142009_turk_turizm_sektoru.doc


Ekonomi ve Turizm İlişkisi | Aibü Formasyon

Turizm tüketimi zorunlu olmayan bir tüketimdir. Turizm sektörü dinamik (statik değil) bir özellik taşır. Bu yönüyle turizm sadece ekonomik olarak sektör içinde kendisini göstermez.

https://turizmcii.wordpress.com/turizm/ekonomi-ve-turizm-iliskisi/


PDF Turizm Sektöründe Göçmen Emeği: Nitelikli

Migrant Labor in Tourism Sector: Is it Qualified Labor? Hizmetler sektörü içerisinde ise son 60 yılda istihdam hacmi ve katma değer yaratma açısından en hızlı gelişen sektör, turizm sektörü olmuştur.

http://www.calismatoplum.org/sayi56/gokmen.pdf


PDF Turizm Sektörü

D. türkiye turizm sektörü gelecek stratejileri konferansı grup çıktıları. 45. Bu sayede sektör temsilcilerine kendi fikirlerini ortaya koyma fırsatı sunduk.

http://www.tebkobiakademi.com/images/arsivgorsel/turizm.pdf


Turizm Sektöründe Kriz Yönetimi

Bu çalışmada kriz kavramı ve krizin turizm sektörüne olan etkileri incelenmiştir. yaşanan gelişmeler turizm sektörünü sıkıntıya sokmuş fakat kısa süren olaylar sonrasında sektör rahatlamıştır [8; 473].

https://articlekz.com/en/article/14241


Turizm Sektörünün Özellikleri TURİZM ENDÜSTRİSİ.

Kişiye güven ve konfor veren özellikleriyle, üçüncü yaş grubu turizm hareketlerini geliştirmektedir. Göre; Şahıs, şirket, kamu, dernek, vakıf, sendika işletmeleri yada Kamu, özel sektör şeklinde…

http://docplayer.biz.tr/4603442-5-3-2014-turizm-sektorunun-ozellikleri-turizm-endustrisi-turizm-sektorunun-ozellikleri-seyahat-isletmeleri-turizm-isletmeleri-ve-yonetimi.html


PDF New Marketıng Strategy In Turkey's Tourısm Sector

Bu nedenle Dünya Turizm Örgütü'nün (WTO) hazırladığı turizm sektör raporuna göre, Türk turizm sektörünün swot (durum) analizi iyi yapılarak uzun vadeli ve güçlü rekabet stratejileri oluşturulmalıdır.

http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423867737.pdf


PDF Turizm Sektörü | SEKTÖR STRATEJİLERİ

Turizm geliri ise 2014 yılında bir önceki yıla göre yüzde 6,2 artarak 34 milyon doları aşmıştır. SEKTÖR STRATEJİLERİ. Turizm sektörünün istihdam açısından taşıdığı potansiyel yüksektir.

http://www.uis.gov.tr/media/1318/turizm_sektoru_ikinci_idk.pdf


Sektörel Raporlar | TÜRSAB Türkiye Seyahat Acentaları Birliği

Seyahat acentalığı mesleğinin ve faaliyet alanının temelini oluşturan turizm sektörünün gelişimine katkıda bulunan meslek birliği. Ana Sayfa » TURİZM VERİLERİ » Sektörel Raporlar.

https://www.tursab.org.tr/tr/turizm-verileri/sektorel-raporlar


Turizm – Invest in Turkey

Detaylı bir sektör raporuyla birlikte Türkiye'nin turizm sektörüne ait bilgiler ve sektörün yatırımcılara sunduğu avantajları içeren bir SWOT analizi.

http://www.invest.gov.tr/tr-TR/sectors/Pages/WellnessAndTourism.aspx


Turizm Sektörü Bağlamında Kayıt Dışı… (PDF Download Available)

Full-Text Paper (PDF): Turizm Sektörü Bağlamında Kayıt Dışı İstihdam ve Daha Genelde Bölgesel İstihdam Değerlendirme Raporu – Informal Employment in Tourism Sector and Regional Employment…

https://www.researchgate.net/publication/318529108_Turizm_Sektoru_Baglaminda_Kayit_Disi_Istihdam_ve_Daha_Genelde_Bolgesel_Istihdam_Degerlendirme_Raporu_-_Informal_Employment_in_Tourism_Sector_and_Regional_Employment_Assessment_Report


Turizm Sektörü Araştırması | Sectoreer | SEKTÖR ARAŞTIRMACISI

…sektörlerin başında gelmektedir.Emek yoğun bir sektör olarak tanımlayabileceğimiz turizm sektörü; sosyal, kültürel ve girmiştir. Turizm Sektörünün Etkileri. En büyük etkisi şüphesiz döviz girdisidir

http://sectoreer.com/turizm-sektoru-arastirmasi/


Türkiye Turizm Sektör Meclisi Turizm Raporu 2016 (TOBB&Türof

Animated publication…

http://www.tobb.org.tr/Documents/yayinlar/2015/TURIZM16/


Turizm Eski Bakanı'ndan Öneri: Sektör "Turizm…" – Turizm Günlüğü

Yaşananlar, Turizm sektöründe yeni yapılanmaya vesile olmalı diyen Eski Turizm Bakanlarından Bülent Akarcalı, "Kriz döneminde sektör Hükumetten talepte bulunup, çare beklemekten başka bir…

https://www.turizmgunlugu.com/2017/06/07/eski-turizm-bakanindan-oneri-sektor-turizm-meclisi-altinda-toplanmali/


PDF Bosna Hersek Sektör Raporları | 3. Turizm Sektörünün Mevcut Durumu

Bosna Hersek, turizm alanında son yıllarda hızlı bir gelişme içerisinde olan bir ülkedir. Grafik 1: Bosna Hersek Turizm Tesislerinin Sayısı (2009/Kasım). Pansiyonlar ve Hosteller

http://www.kalkinma.com.tr/data/file/raporlar/ESA/UA/BiH_Turizm_Sektoru.pdf


DOC kto.org.tr/d/file/turizm-sektoru-2008.doc

Turizm sektörü, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla gelişim gösteren ve buna bağlı olarak diğer sektörleri de (48 sektör) etkileyerek gelişmelerinde öncü rol oynayan bir sektör haline gelmiştir.

http://www.kto.org.tr/d/file/turizm-sektoru-2008.doc


Turizm Raporları – AKTOB – Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler…

Antalya Turizm İstatistikleri. Yıllara Göre Turizm Geliri. Tourısm source market; ısrael. Reklamasyon formu.

https://aktob.org.tr/turizm-raporlari/


Turizm – Competitive Sectors Programme

Mardin Sürdürülebilir Turizm Projesi. Proje özellikle kültür ve inanç turizmi alanında önemli bir potansiyele sahip Mardin'de turizmin çeşitlendirilerek geliştirilmesine destek oldu.

http://ipa.sanayi.gov.tr/turizm


İŞGÜÇ – Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi

Turizm sektörünün emek – yoğun bir sektör olması ve otomasyona diğer sektörlerden çok daha az imkan sağlaması bu sektörde insan gücüne olan ihtiyacı daha da arttırmaktadır.

http://www.isguc.org/?cilt=5&id=23&p=article&sayi=1&yil=2003


PDF Yapısı, Büyüklüğü ve | TURİZM VE KONAKLAMA SEKTÖRÜNÜN

• Turizm, ekonomide 54 sektörü doğrudan uyarıyor. • Turizm, yılda 26 milyar Dolar'lık satın alma yapıyor. • Turizm 59 sektör içinde, ekonomiyi en fazla canlandıran 20.sektördür.

http://www.yasarsari.com/wp-content/uploads/2015/03/aktobarastirma.pdf


PDF Güvenliği Konusunda Güncel | Turizm Sektöründe İstihdam Verileri

…durgunluğa rağmen büyüyen ve istihdam alanı sürekli olarak artan bir sektör konumundadır. Turizm şirketlerinin toplam kayıtlı şirket içindeki payı da % 6,8'den % 7,3'e yükselmiştir.

http://app.csgb.gov.tr/isggm/oshaturkey/sunumlar/9.pdf


Türkiye'de Yatırım Yapmak İsteyenler İçin İdeal Bir Sektör: Turizm

…sağladığı teşvikleri de göz önüne alırsak turizm sektörünün Türkiye'de yatırım yapılabilecek en ideal sektörlerden biri olduğu anlaşılacaktır. Türkiye'de Yatırım Yapabileceğiniz 5 İdeal Sektör.

https://www.atakurumsal.com/turkiyede-yatirim-yapmak-isteyenler-icin-ideal-bir-sektor-turizm/


PDF Balıkesir Üniversitesi | TURİZM SEKTÖRÜNDE KRİZ YÖNETİMİ

5Dinçer, Ön.Ver., s.328. 108. Ş.Yakut aymankuy/ turizm sektöründe kriz yönetimi. ilişki içinde bulunan 140 ülkede turizmin en hızlı gelişen sektör durumuna geldiği vurgulanmıştır.

http://sbe.balikesir.edu.tr/dergi/edergi/c4s6/makale/c4s6m8.pdf


Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir