Kısa Süreli (Günlük) Araç Kiralama Hizmeti

Kısa süreli araç kiralama; saatlik, günlük, haftalık, aylık gibi süreleri kapsayan ve bir
yıldan az olan kiralamaları ifade etmektedir (Cho ve Rust, 2008:245). Günlük ya da
münferit kiralama olarak da adlandırılabilecek bu hizmet daha çok iş seyahatleri veya
turistik gezilerde uçak, tren, otobüs ve gemi gibi ulaşım araçlarıyla gerçekleştirilen
yolculuğun son noktasına ulaşımını tamamlamaktadır. Günlük kiralama hizmeti mevcut
aracın hasar veya uzun süreli onarım durumunda asistans amaçlı da kullanılmaktadır
(Kesenci, 2010:81). Büyük anakentlerin neden olduğu ulaşım sorunları kentlilik
bilincini oluşturarak yolculuk paylaşımı, toplu taşıma ve kentsel transit sistemi gibi
kavramları geliştirmiştir. Bu yüzden şehir sakinleri araç bulundurmak yerine ihtiyaç
anında kısa süreli araç kiralamayı tercih etmektedir (Li ve Tao, 2010:342).
Türkiye‟de günlük kiralamanın geçmişi 1950’lere, 60’lara kadar dayanmaktadır. Zaman
içerisinde bir turizm ülkesi haline gelen Türkiye‟de günlük kiralama buna paralel olarak
gelişmiştir. Ancak ülkemizin turizm potansiyeline karşın son yıllarda turizmin yapısı
(her şey dâhil sistemiyle müşteriler otellere sıkışmış) nedeniyle yeterince ya da
Araç Kiralama Sektörü
Uzun Vadeli Kiralama Kısa Vadeli Kiralama
Operasyonel
Kiralama
Finansal
Kiralama
Günlük Araç
Kiralama
(Rent-A-Car)
Bir Yıldan Kısa
Vadeli
Kiralama
24
beklendiği kadar talep görmesine engel olmuştur. Bu anlayış kültür turizmine olan
talebin artması, yaz turizmi zenginleşmesi ve özellikle de yolcu taşıma yapısının
değişmesi sonucu farklılaşmaktadır. Ayrıca, uçak seyahatlerin artmasıyla günlük
kiralama talebi de artmıştır (Erdem, 2010:38).
Yakın zamana kadar günlük kiralama sadece yabancı turizme yönelik hizmet sunan bir
sektör iken, artık ülkemizdeki gelişime paralel olarak iç turizmin gelişmesi ve havayolu
ulaşımının canlanması ile birlikte hem yurtiçi hem de yurtdışı müşterilere yönelik bir
yapılanma içerisine girmiştir (www.tokkder.org). Halen 18-20 bin adet araçla hizmet
verildiği tahmin edilen günlük kiralama sektörü, yaşanan büyümeye rağmen Avrupa‟da
görülen yaygın kullanıma henüz ulaşamamıştır. 550 milyon toplam nüfusa sahip AB
ülkelerinde günlük kiralama sektöründe 650 bin adet araç ile faaliyet gösteriliyor olması
pazarın büyüklüğünü ortaya koymak adına önemli bir göstergedir. Günlük kiralama
sektörünün gelişmiş ülkelerinden olan Almanya da kişi başı kiralama harcaması 27 Euro
iken, bu rakam Türkiye de henüz sadece 1.3 Euro seviyesindedir (www.tokkder.org).
Kişisel otomobil sahipliğinde büyümenin doğal sonucu olarak ikame araç pazarı talebi
artmıştır. Ġkame araçlar için birçok firma havuz bulundurmamakta, bu hizmeti günlük
kiralama işletmelerinden destek alarak sağlamaktadır (Parker, 2012:2).

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir