Araç Kiralama

Araç kiralama 20. yy’ ın başlarında otomobilin icadıyla birlikte ortaya çıkmış
ve ilerleyen yıllarda tüm dünyaya yayılmıştır.İlk olarak 1916 yılında ABD’ de Joe
Saunders’ ın kendine ait olan binek otomobilini ücret karşılığında belirli bir süre için
başkalarına vermesiyle bir iş olarak başlamıştır. Bundan bir yıl sonra Saunders üç
araç daha satıp alıp araç sayısını dörde çıkarmış; 1919′ a gelindiğinde ise faaliyet
alanını genişletmiş ve yüz araçlık bir filoya sahip olmuştur76

Sektörün başlangıcı Hertz, Avis, National ve Budget gibi büyük araç kiralama
şirketlerinin kuruluşuyla başlamıştır. “Başlangıçta, yerel işletmelerin günlük sabit bir
ücrete ilave olarak km başına belirli bir fiyat karşılığında tüketicilere standart araba
sağlamasıyla başlayan bu basit alış-veriş zamanla daha karmaşık hale gelmiştir.”
1950′ lerde özellikle havaalanları, oteller, demiryolu istasyonları gibi bölgelerde
faaliyet gösteren araç kiralama şirketleri 1970′ lere kadar farklı yerlerde çeşitli marka
ve modelde arabaları kiralayabilir duruma gelmişlerdir. 1970′ lere gelindiğinde ise
araç kiralama işletmelerinde ürün ve fiyat çeşitlilikleri gözlenmiştir. Bununla birlikte
1978′ de havayolu sektöründe indirimli uçak biletlerinin artmasıyla yolcu sayısında
da bir artış olmuş, buna bağlı olarak da hem havayolu sektörü hem de araç kiralama
sektörü gelişme sağlamıştır. 1980′ lerde ise otomobil üreticisi firmaların bir takım
büyük araç kiralama şirketlerini satın almasıyla filo maliyetlerinde bir düşüş
gözlenmiştir. 1990′ larda bilgisayarlı rezervasyon sistemleri kullanımına başlanmış
ve yaşanan teknolojik gelişmelerle birlikte günümüzde de halen gelişimini
sürdürmektedir.

Tanımlamak gerekirse kiralama; “bir taşınır veya taşınmazın kullanım
hakkının belli bir süre için ve belli bir kira karşılığında kiracıya verilmesi”78 iken
araç kiralama ise;“taraflar arasında sözleşmeye dayanan, belirli bir zaman dilimi ve
ücretkarşılığında otomobil, kamyonet, kamyon ve motosiklet gibi araçların
kiralanmasıdır.”
Günümüz rekabet koşullarında etkin bir yönetim anlayışı ve bir finansman
modeli olarak hızla yaygınlaşan araç kiralama sektörünü kısa dönem araç kiralama
ve uzun dönem araç kiralama olarak iki kategoride incelemek mümkündür.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir