Araç Kiralama Kampanyaları

Filo kiralama veya operasyonel kiralama olarak da adlandırılan uzun dönem
kiralamalar, 12 ayda ya da daha yüksek vadeli kiralama işlemleri olarak
tanımlanmaktadır. şahısların da tercihi olabilen bu kiralama modeli daha çok
kurumlar tarafından tercih edilir ve bu sayede kurumlara başta vergisel avantaj olmak
üzere birçok açıdan fayda sağlar.

Faaliyet kiralaması özelliklerini de sergileyen uzun
dönem araç kiralamada kullanıcı kişi ya da kurumların beklentileri üzerine araç
belirlenerek iş gören firmaca finansmanı sağlanarak araç, kullanıcının hizmetine
sunulur. Verilen hizmet süresince araç mülkiyeti ve riski kiralayan kişi ya da kurum
üzerinde bulunurken araç kiralama fiyatları finansal kiralamada görülenden farklı olarak uzun dönem
kiralamada sözleşme sonunda mülkiyet devri gerçekleştirilmez. Hizmet süresince
araç mülkiyetine sahip olan kiralayan kişi ya da kuruluş, bu süreç içerisinde aracın
gerek duyduğu her türlü desteği, zorunluluğu ve vergileri üstlenmektedir. Esnek bir
model olan araç kiralama hizmetinde herhangi bir kanuna dayanmaması nedeniyle
fesih edilmezlik süresi bulunmadığından dolayı sözleşme, vadesinden önce tarafların
karşılıklı anlaşmaları sonucunda fesih edilebilir. Uzun dönem araç kiralama şirketleri işlemi,
uzun vadeli sözleşmeler tarafından desteklenir. Araçlar, kiralama işleminin teslimat
aşamasında tutulan tutanak ile hizmet alan firma üzerine zimmetlenirken bu sayede
sözleşmelere daha güçlü bir hal kazandırılır. Kiralama fiyatları Euro, Dolar ve TL
bazlı sunulmaktadır. TL fiyatlandırmalar, piyasa faiz oranları endeksi baz alınarak
dövize endeksli fiyatlara göre daha yüksek bir oranda hesaplanırken gerçekleştirilen
bu hesaplama banka faiz hesaplarıyla paralellik gösterir. Gerçekleştirilen TL fiyatlı
anlaşmalarda senelik enflasyon artışları dikkate alınarak fiyatlar TÜFE endeksli
zamma maruz kalırlar. araç kiralama istanbul Oluşabilecek sektörel risklerin büyük bir bölümünü egale
eden uzun dönem kiralama sözleşmeleriyle iş gören, alıcı firmanın hizmet desteğini
de sunar ve vasıta ile ilgili oluşan ya da oluşabilecek giderlerin büyük bölümünü
üstlenmektedir.

Araç kiralama sektörü; birçok sayıda ve farklı segmentlerde araçları
bünyesinde bulundurmak zorunda olan kurum ya da birimlerin araç filolarının
yönetimleri ve sorumluluklarının üstlenilerek hayata geçirildiği bir sektördür.
Sektörde 1 yıldan başlayan ve 24 ay ile 36 aylık dönemlere kadar uzanan süreçlerde
kurum ya da kuruluşlarda bulunan araç filolarının tüm idari, mali ve teknik
yönetimleri araç kiralama firmalarınca üstlenilir. Araç filo yönetim hizmeti sunan
firmalar, sundukları bu hizmet esnasında, hizmeti sağladıkları araçların değişen ve
sabit tüm masraflarını karşılayarak takibini yaparlar. Sektör ankara içerisinde faal konumda
bulunan ya da sektörle bağı bulunan firmalar, edindikleri bilgi birikimleriyle
operasyonel oto kiralama sektörüne dâhil olabilecek potansiyeldedirler.

Tüm Dünyada ülkelerin yasal mevzuatları çerçevesinde günlük araç kiralama, uzun dönem araç
kiralama ile binek otomobillerin yanı sıra hafif ticari araçlar, minibüsler, otobüsler ve
kamyonlar kiralık olarak müşteri kullanımına sunulabilmektedir. Türkiye‟de Haziran
2009 da yayımlanan Karayolu taşıma yönetmeliğiyle Ticari ve Hafif ticari araçların
kiralanmasının önü kapatılmış ve sadece binek ruhsatlı araçlar kiralanabilir duruma
gelmiştir. Ulaşım araçlarının kiralanması yani araç kiralama Avrupa‟da gitgide
kiralama pazarının en büyük payını almaya başlamıştır. Faaliyet kiralama modeli
olan oto kiralama işlemiyle firmalar ulaşım ve taşıma süreçlerini dış kaynak
kullanımı ile temin ederler. Uzun dönem araç kiralama hizmetinin Almanya ve
Hollanda‟dan çıktığı bilinmektedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir